Provodling av fleråriga grönsaker

Vi är med i ett projekt som finansieras av den europeiska jordbruksfonden, för att identifiera och testa fleråriga grönsaker för produktion.

Tanken med fleråriga grönsaker är att det är växter som återkommer i flera år, utan att man måste bearbeta jorden. Fördel med detta är bland annat att jordens mikroliv gynnas, att det är mindre utsläpp av koldioxid (då all jordbearbetning frigör koldioxid), och att en mångfald av olika växter gynnar mångfald i odlingslandskapen och i vår näring.

Mer information hittar du Skillebyholms hemsida och perennagronsaker.se.